Menu
E-SHOP

Reference

DIVADLO ABC
divadlo_abc
Zdroj pro ventilátor 4 kW
Rok 1999
VILLA BIANCA PRAHA
villa_bianka
Sedm zdrojů pro ventilátory 3 kW
Rok 2001
PARKOVACÍ DŮM KOPEČNÁ BRNO
parkovaci_dum
Sprinklerové čerpadlo 30 kW
ZLÍN – OTROKOVICE, ASKO NÁBYTEK
asko
Ventilátory ASTIP PS 30 kVA / 3f – 45minut
ZLÍN – OTROKOVICE, ASKO NÁBYTEK
asko
Dva požární ventilátory ASTIP PS 30 kVA / 3f – 45minut
ČEJETICE U MLADÉ BOLESLAVI, BENET AUTOMOTIVE
benet
Dva ventilátory
2 UPS PS 1200 VA, 2000 VA / 3f / – 10 minut
PRAHA, BD HORNOMĚCHOLUPSKÁ
bd_praha
Posilovací stanice požární vody
Detekce koncentrace oxidu uhelnatého včetně signalizace
EPS
Přetlakové klapky atd.
Požární rolety, příkon zanedbatelný
Pohony klapek
Klimatizace místnosti
Evakuační výtahy
Jedna UPS pro dva objekty ASTIP PS 40 kVA / 20 kW / 3f – 60 min
PRAHA OBŘANY, OBI
obi
Napájení ventilátorů ve čtyř požárních úsecích, každý po 5 ventilátorech
Řízení spouštění jednotlivých úseků
Spouštění vybraných ventilátorů v daném úseku pro denní odvětrání
Řízení otáček vybraných ventilátorů denního odvětrání
ASTIP PS 25KVA/3f – 45 minut
OLOMOUC, PD NÁROŽÍ
pd_olomouc
Dva ventilátory ASTIP PS 5000 / 3f – 45 minut
KARLOVY VARY, HOTEL ULRIKA
ulrika
Zdroj pro napájení dvourychlostního výtahu rekuperujícího energii do sítě
Rozběhový proud zálohovaného zařízení 55A
Zdroj v krytí EI 45 ASTIP BACKLIFT 15KVA/3f – 45minut
PLZEŇ, OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD ŠKODA
skoda
24 zdrojů pro napájení rolovacích vrat o výkonu 2–5 kVA
BRNO BRATISLAVSKÁ MULTIFUNKČNÍ KOMPLEX EFI PALACE
efi_brno
Dva zdroje, každý pro ventilátory 20 kW, ATSA 5 kW, výtah 7,5 kW
Rozběhový proud zálohovaného zařízení 55A
Zdroj v krytí EI 45 ASTIP BACKLIFT 15 KVA / 3f – 45 minut
Výroba a vývoj, Záložní zdroje pro kotle a čerpadla, Přetižitelné UPS

Sídlo firmy
SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Česká republika
IČ: 09391126| DIČ: CZ09391126

Provoz, korespondenční a dodací adresa
SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ s.r.o.

Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno
Česká republika

© 2024 Astip servis, s.r.o.