Menu
E-SHOP

Záložní zdroje pro PBZ

Pro požárně bezpečnostní zařízení můžete použít konkrétní typ záložního zdroje Astip, nebo v případě složitějších instalací i jejich kombinaci. Vše může být integrované v jednom řešení ovládaném jednou řídící logikou.

Výběr záložního zdroje ASTIP dle ČSN 730848
Bezpečnostní zdroje ASTIP bez krátkodobého výpadku
Provozní zdroje ASTIP s minimalizovaným krátkodobým výpadkem
Provozní zdroje ASTIP
Zdroje ASTIP v kombinovaném režimu

Bezpečnostní zdroje ASTIP
V tomto režimu jsou zdroje ASTIP trvale aktivovány do plného výkonu a na výstupu mají napětí.
Norma ČSN 730848 jsou tyto zdroje definuje jako bezpečnostní bez krátkodobého výpadku.
Lze jimi napájet požární uzávěry, magnetické zámky dveří, nouzová osvětlení, klapky,…

Provozní zdroje ASTIP s minimalizovaným krátkodobým výpadkem
V tomto režimu jsou zdroje ASTIP aktivovány do plného výkonu signálem EPS po detekci požáru. Norma ČSN730848 definuje
tyto zdroje jako provozní zdroje s minimalizovaným krátkodobým výpadkem(čas přepnutí přepínače).
Lze jimi napájet evakuační výtahy, nucené větrání CHUC,,…

Provozní zdroje ASTIP
V tomto režimu se zdroje ASTIP spouští na základě výpadku primárního zdroje – distribuční sítě. lze napájet evakuační výtahy,
sprinklerová čerpadla, ATS, havarijní větrání, nucené větrání, větrání OTK, vrata, brány, …Zdroje s krátkodobým výpadkem

Zdroje ASTIP v kombinovaném režimu – splňují požadavky na oba typy zdrojů

 

Lze zálohovat rozváděč RPO, který ovládá několik požárně bezpečnostních zařízení.

V případě vhodného návrhu rozváděčů RPO lze v záložním zdroji Astip použít více výkonových střídačů.
V tomto případě je počet zálohovaných požárně bezpečnostních zařízení a jejich příkony téměř neomezený.

Základní technické parametry:

Pro výkony 5 – 300 kVA
1x nebo 3x 230, 3x 400 V, 50 HZ, sinusový průběh
V klidovém stavu mají odběr pouze desítky W, nevyzařují teplo
Krytí IP 30, na objednávku až IP 54

Provedení s požární odolností EI 45 DP1-S
Zdroje ASTIP lze dodat v krytech EI 45 DP1-S, dle normy 730848. Zdroje pak lze umístit do únikových cest a není nutné ho umisťovat do zvlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.

Výroba a vývoj, Záložní zdroje pro kotle a čerpadla, Přetižitelné UPS

Sídlo firmy
SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno
Česká republika
IČ: 09391126| DIČ: CZ09391126

Provoz, korespondenční a dodací adresa
SERVIS ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ s.r.o.

Božetěchova 3003/133, 612 00 Brno
Česká republika

© 2024 Astip servis, s.r.o.