Produkty

Malé zdroje

Pro výkony 100 - 500 VA
Sinusový průběh.
Dva nezávislé zdroje napájení.
Pro oběhová čerpadla, vrata, rolety, nouzové osvětlení.

Střední zdroje 

Pro výkony 750 - 4000 VA
Obdélníkový průběh.
Dva nezávislé zdroje napájení.
Pro vrata, ventilátory a klapky, nouzové osvětlení.

Velké zdroje 

Pro výkony 5 - 300 kVA.
Sinusový průběh.
Dva nezávislé zdroje napájení.
Přetížitelné pro rozběh třífázových motorů a dalších zařízení.
Nastavitelná frekvenční rampa pro plynulý rozběh motorů.
Nejčastěji nasazované pro požárně bezpečnostní řešení.
Pro rozvaděče RPO, ventilátory OTK, CHUC, čerpadla, evakuační výtahy.
 

Rozváděče

Zakázková výroba a montáž rozvaděčů NN dle zadávací dokumentace.
 

Technologické celky

Kompletní realizace projektů.