E-SHOPPro Váš klid, pro Vaše bezpečí

Přítižitelné záložní zdroje

Záložní zdroje ASTIP LIFTBACK pro výtahy rekuperující el. energii do el. sítě

Běžné záložní zdroje nejsou schopné zpracovat zvýšené napětí, které je dáno provozem výtahu v generátorovém režimu, tedy kdy výtah rekuperuje el,. energii do stíě..

PŘÍKLADY KDY VÝTAHY REKUPERUJÍ EL. ENERGII

Záložní zdroje ASTIP LIFTBACK vznikly ze zdrojů řady ASTIP PS a ASTIP STRONG.

Mají shodné vlastnosti jako zdroje těchto řad.

ZDROJE ASTIP LIFTBACK

Jsou dovybaveny absorpčním modulem, který rekuperované napětí zpracuje.

  1. Zajistí, že nebude docházet k navyšování hodnoty napětí na střídači zdroje
  2. Část energie využije pro nabíjení akumulátorů

KRYTÍ ZDROJŮ ASTIP EI 15-45

Zdroje Astip lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje pak lze umístit do únkových cest a není nutné ho umisťovat do vzlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.


Přetížitelné zál. zdroje Astip řady PS

Pro požární ventilátory, rolovací vrata, výtahy, posilovací čerpadla, sprintery,…

Charakteristickými rysy zdrojů ASTIP je schopnost rozbíhat motorické zátěže a možnost nasazení pro požárně bezpečnostní zařízení(PBZ).

PŘETÍŽITELNOST – SCHOPNOST ROZBĚHU MOTORŮ

Zdroje řady Astip PS jsou určeny pro zařízení, jejichž motory lze plynule rozběhnout, nebo mají plynulý rozběh motoru zajištěn jinak.

Typickým příkladem rozběhnutelných zařízení jsou ventilátory,

Typickým příkladem zařízení s měkkým rozběhem jsou např. výtahy řízené r. měničem

NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ (PBZ)

Architektura a řízení záložních zdrojů řady ASTIP PS byla vytvořena v souladu s požadavky norem o požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802, 73 0804, se Sb. 23/2008

ZDROJE VYHOVUJÍ TĚMTO NORMATIVNÍM POŽADAVKŮM:

Na dva nezávislé zdroje.

Na přímé propojení zdroje s napájeným zařízením

Na napájení PBZ bez nutnosti dalších přídavných zařízení

Na přímé ovládání signálem EPS a TOTAL STOpem.

Vypnutí zdroje TOTAL STOPem je životně důležité, proto, aby nezůstalo nebezpečné napětí v rozvodech objektu.

Výše uvedené vlastnosti vedou k dalším úsporám při realizaci projetku.

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkonová řada od 240 VA do 300 kVA

Výstupní napájecí napětí 3× 230, 3× 400 V, 50 HZ

Pomocné napájecí napětí: 230V, 50 Hz typu ONLINE se sinovým výstupem pro napájení případných pomocných zařízení.

Zdroje nepotřebují klimatizovat místnost, v které jsou umístěny

KRYTÍ ZDROJŮ ASTIP EI 15-45

Zdroje Astip lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje pak lze umístit do únkových cest a není nutné ho umisťovat do vzlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.

ŘÍZENÍ VÝKONU MOTORŮ VENTILÁTORŮ (MOTORŮ OBECNĚ)LOGIKOU DO13 ASTIP

Každý zdroj ASTIP lze vybavit logikou řízení motorů. Tzn., že u ventilátorů lze řídit objem vzduchu v závislosti na požadavcích denního nebo požárního odvětrání. Logika může spouštět libovolné ventilátory v libovolném požárním úseku, sledovat stav klapek, spouštět ventilátory se spožděním atd.


Záložní zdroje řady ASTIP STRONG

Zdroje řady STRONG jsou obecně určené pro zařízení, jejichž motor nelze plynule rozběhnout.

KONKRÉTNĚ JSOU URČENY:

TYPICKÁ PROVEDENÍ

FINANČNÍ ÚSPORA

Zdroje řady STRONG eliminují rozběhový proud(přetížení) v jednom modulu. Nemusí být předimenzovaný celý zdroj. Proto dochází k významné finanční úspoře.

NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ(PBZ)

Zdroje Astip řady STRONG jsou navrženy v souladu s legislativními požadavky na požární ochranu staveb.

KRYTÍ ZDROJŮ ASTIP EI 15-45

Zdroje Astip lze dodat v krytech EI 15-45, dle normy 730810. Zdroje pak lze umístit do únkových cest a není nutné ho umisťovat do vzlášť upravené a vyčleněné místnosti. Výhodou krytí EI je možnost umístnění zdroje přímo u napájeného zařízení, např. u rolovacích vrat.

ZDROJE VYHOVUJÍ TĚMTO NORMATIVNÍM POŽADAVKŮM:

Na dva nezávislé zdroje.

Na přímé propojení zdroje s napájeným zařízením

Na napájení PBZ bez nutnosti dalších přídavných zařízení

Na přímé ovládání signálem EPS a TOTAL STOpem.

Vypnutí zdroje TOTAL STOPem je životně důležité, proto, aby nezůstalo nebezpečné napětí v rozvodech objektu.

Výše uvedené vlastnosti vedou k dalším úsporám při realizaci projetku.

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkonová řada od 350 VA do 300 kVA

Výstupní napájecí napětí 3× 230, 3× 400 V, 50 HZ

Pomocné napájecí napětí: 230 V, 50 Hz typu ONLINE se sinovým výstupem pro napájení případných pomocných zařízení.

Zdroje v klidovém stavu nevyzařují teplo, není třeba klimatizovat místnost, v které jsou umístěny


Záložní zdroje řady ASTIP RECTIFIER

Pro napájení výtahů řízených frekvenčním měničem.

Záložní zdroje Rectifier jsou určeny pro zařízení, jejichž motory jsou napájeny a řízeny frekvenčními měniči.

Využívají vlastnosti frekvenčních měničů, a sice možnost napájení DC napětím přes DC svorky. Nabízí se tak velmi levné a spolehlivé zálohování. Zdroje Rectifier totiž obsahují „pouze“ DC invertor se stabilizovaným napětím vhodným pro napájení FM, logiku přepnutí mezi el. sítí a výstupem UPS, logiku řízení a vyhodnocení hazardních stavů, nabíječ akumulátorů. Dále obsahují zdroj 230 V sinus ON-LINE nebo OFF-LINE pro napájení dalších zařízení výtahu, jako jsou např. dveře, osvětlení, …

Zdroje Rectifier lze dodat v provedení OFF-LINE i ONLINE, lze je využít i jako zdroj pro napájení protipožárních el. zařízení.

FINANČNÍ ÚSPORA

Protože neobsahují nejdražší položku – střídač 3x400V, který je kvůli složitosti a náchylnosti k přetížení nejdražší součástí běžných záložních zdrojů, jsou zdroje Rectifier schopny ušetřit 30-50% nákladů na zálohování.

ARCHITEKTURA ZDROJŮ RECTIFIER:

Architektura a řízení záložních zdrojů řady ASTIP PS byla vytvořena v souladu s požadavky norem o požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802, 73 0804, se Sb. 23/2008, umožňuje napájení požárně bezpečnostních zařízení

Zdroje vyhovují těmto normativním požadavkům:

Na dva nezávislé zdroje.

Na přímé propojení zdroje s napájeným zařízením

Na napájení PBZ bez nutnosti dalších přídavných zařízení

Na přímé ovládání signálem EPS a TOTAL STOpem.

Vypnutí zdroje TOTAL STOPem je životně důležité, proto, aby nezůstalo nebezpečné napětí v rozvodech objektu.

Výše uvedené vlastnosti vedou k dalším úsporám při realizaci projetku.

DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

200–500V DC např. pro napájení dojezdů

400–800 VDC pro napájení frekv. Měničů s plným výkonem

Výkonová řada od 1800 VA do 100 kVA

Výstupní napájecí napětí 3× 230, 3× 400 V, 50 HZ

Pomocné napájecí napětí: 230 V, 50 Hz typu ONLINE se sinovým výstupem pro napájení případných pomocných zařízení.

Zdroje nepotřebují klimatizovat místnost, v které jsou umístěny

Na konstrukci zdrojů spolupracujeme s výrobci a dodavateli výrobců výtahů v ČR. Tyto zdroje byly nasazeny např. s Výtahy Ostrava, El-Vy, Výtahy Pardubice, Výtahy Plzeň ve spolupráci s Mez Vsetín.


Více informací

Více v sekci Pro techniky a projektanty

TOPlist.cz